Wij bundelen expertise in alle domeinen van het arbeids- en socialezekerheidsrecht, in een Belgische en internationale context.
Aanwerven

Aan het groeien? Wij helpen jou bij alle aspecten van aanwerven op payroll of op zelfstandige basis.

meer
Loon en onkosten

Je wil je loonbeleid optimaliseren of een nieuw loon- of onkostenbeleid invoeren?

Meer
Fusies en overnames
Internationaal
Risicoanalyse en sociaal passief

Aan elke investering hangen risico's. Ken jij het risico van je werknemerspopulatie?

meer
In- en outsourcing

Je denkt aan projecten outsourcen binnen België of over de grens heen? Of je wil net gaan insourcen?

meer
(Collectief) ontslag

Moet je mensen laten gaan? Wij geven jouw inzicht in je actuele en toekomstige ontslagkost.

meer
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙