Consultancy

Van aanwerven tot ontslaan, van werknemers tot (schijn)zelfstandigen, van overnames & fusies tot herstructureringen en sluiting, van strategisch loonbeleid tot berekeningen van de loonkost en het sociaal passief, van een lokale tot een grensoverschrijdende tewerkstelling, …

Het Belgisch en internationaal arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht is onze speeltuin.

Dat je als onderneming hoogstaand en kwalitatief juridisch advies mag/moet verwachten, staat als een huis. Maar laat ons eerlijk zijn: kwalitatief advies vind je niet enkel bij ons.

Wij gaan verder dan die extra mile. Wij gaan verder dan jou de nodige handvaten te geven. Wij bieden jou een oplossing voor jouw uitdagingen, zodat jij er niet wakker van hoeft te liggen. En de oplossingen die wij bieden zijn geen one-size-fits-all, maar zijn op maat van jouw onderneming.

Dat vereist dat we niet enkel goed luisteren, maar dat we ook tijd en energie investeren in de relatie met onze klanten. En dat vergt eerst en vooral al een faire en transparante pricing. Onze klanten hoeven echt geen schrik te hebben dat ze een fee zullen aangerekend krijgen voor een verkennend gesprek of een telefoontje van 5 minuten.

Denk aan met mensen werken en wij kunnen jou ontzorgen van de uitdagingen waar je nu of in de toekomst mee te kampen hebt.

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙