HR legal companions op maat van jouw business

Wij geloven dat ondernemingen, groot en klein, geen nood hebben aan een legal consultant, maar aan een legal companion. Een compagnon de route die echte oplossingen biedt voor jouw uitdagingen, volledig op maat van de noden van jouw onderneming en die jou ontzorgt met een blik op de lange termijn.

Wij zijn experts in het arbeidsrecht en het socialezekerheidsrecht, vanuit zowel een Belgisch als een internationaal perspectief. Wij zijn creatieve en pragmatische problem-solvers.

Onze ambitie? De beste HR legal companion zijn die een onderneming zich maar kan wensen.

Wat is onze core business?

Het Belgisch en internationaal arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht is onze speeltuin.

Van aanwerven tot ontslaan, van werknemers tot (schijn)zelfstandigen, van overnames & fusies tot herstructureringen en sluiting, van strategisch loonbeleid tot berekeningen van de loonkost en het sociaal passief, van een lokale tot een grensoverschrijdende tewerkstelling, …

Denk aan met mensen werken en wij kunnen jou ontzorgen, en een pragmatische en creatieve oplossing bieden voor uitdagingen waar je nu of in de toekomst mee te kampen hebt.

Nochtans kunnen kleine en startende, maar ook grote ondernemingen, niet altijd zelf aan de slag met het advies. Een advies, hoe concreet en praktisch ook, blijft immers een advies. Geen nood – wij stoppen niet aan de voordeur. Wij kunnen helpen het advies in de onderneming samen te implementeren en de nodige kennis overdragen.

Waar maken wij het verschil?

Dat je als onderneming hoogstaand en kwalitatief juridisch advies mag/moet verwachten, staat als een huis. Maar laat ons eerlijk zijn: kwalitatief advies vind je niet enkel bij ons.

Waar maken wij dan wél het verschil?

Wij gaan verder dan die extra mile. Wij gaan verder dan jou de nodige handvaten te geven. Wij bieden jou een oplossing voor jouw uitdagingen, zodat jij er niet wakker van hoeft te liggen. En de oplossingen die wij bieden zijn geen one-size-fits-all, maar zijn op maat van jouw onderneming.

Dat vereist dat we niet enkel goed luisteren, maar dat we ook tijd en energie investeren in de relatie met onze klanten. En dat vergt eerst en vooral al een faire en transparante pricing. Onze klanten hoeven echt geen schrik te hebben dat ze een fee zullen aangerekend krijgen voor een verkennend gesprek of een telefoontje van 5 minuten.

Het is ook de reden waarom we een frequent gekozen partner zijn voor startups, kleine en groeiende ondernemingen.

Voor wie werken we?

Onze klanten omvatten zowel startups als grote ondernemingen, in België en daarbuiten en zijn actief in tal van sectoren: quaternaire sector, IT, productieomgevingen, logistiek, bouw, garagebedrijf, etc.

Onze klanten zijn veeleisend, stellen hun mensen centraal en zien de noodzaak om te investeren in hun menselijk kapitaal. Ondernemingen die op zoek zijn naar een one-size-fits-all invulbare template of naar de goedkoopste quick & dirty oplossing, zullen bij ons allicht hun gading niet vinden.

Evengoed kunnen wij samenwerken met advocatenkantoren, consultancy en accountancy firms om hun klanten te helpen met hoogstaand en pragmatisch HR legal advies.

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙